Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet lesprogramma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet lesprogramma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, zelf afspraken maken en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 

Kinderen voelen zich bij ons verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Thema's die aan de orde komen zijn: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid omgaan met gevoelens en gedachten en met elkaar zorgen voor een prettige leeromgeving.

Meer informatie vindt u op de homepage van De vreedzame school

Leerling aan het woord

Bij het uitgaan op vrijdagmiddag: "Mag ik morgen ook komen?"