Schooltijden

Op de Zonnewijzer hanteren we een vijf-gelijke-dagen model.

Schooltijden

Op de Zonnewijzer hanteren we een vijf-gelijke-dagen model.
De schooltijden zijn voor alle groepen van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 14.00 uur.

In verband met de Coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk dat u als ouder/verzorgers op het schoolplein of in school komt. 
Daarom zijn de volgende afspraken gemaakt.

De groepen 1/2 verzamelen bij het Cruijff Court waar de leerkrachten vanaf 8.20 uur op hen wachten. Zij gaan gezamenlijk naar binnen onder begeleiding van de leerkracht. Om 13.50 uur worden zij weer begeleid naar de zelfde plek bij het Cruijff Court. Iets eerder dan de andere groepen om er voor te zorgen dat de leerkrachten het overzicht behouden en er zeker van zijn dat de kinderen goed afgeleverd worden.

De groepen 3 t/m 8 verzamelen vanaf 8.20 uur op de afgesproken verzamelplekken op het schoolplein waar de leerkracht op hen wacht. Zij gaan om 8.25 uur naar binnen om alvast te starten met handen wassen. Kinderen die na dit tijdstip komen kunnen zelfstandig naar binnen gaan. 

Alleen in heel speciale gevallen kunnen ouders de school betreden. Dit geschiedt uitsluitend op afspraak en met in acht neming van de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen en het invullen van een triageformulier.

Zo gauw de maatregelen versoepeld worden, zullen wij de huidige afspraken opnieuw bekijken en aanpassen waar mogelijk.


 

Ouder aan het woord

Mijn kind wordt echt gezien door jullie!